تیوال | امید گنجی درباره فیلم دارکوب: فیلمنامه تمام تمرکزش بر روی کاراکتر مهسا "سارا
S3 : 00:34:46
امید گنجی
درباره فیلم دارکوب i
فیلمنامه تمام تمرکزش بر روی کاراکتر مهسا "سارا بهرامی " بود و از بقیه بازیگرا شاخصه ی خاصی رو نمیتونم به زبون بیارم ، معمولی بودند و در کل به شخصه خیلی برام دلچسب نبود مگر بازی سارا بهرامی ..
میترا و عاطفه گندم آبادی این را خواندند
نیلوفر ثانی و رضا غیوری این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید