کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | هژیر درباره نمایش زخم‌های وحشتناک زمین بازی: ای کاش دستانی که در 8 سالگی شفا بخش بودند در 38 سالگی
S3 : 22:02:55 | com/org
ای کاش دستانی که در 8 سالگی شفا بخش بودند در 38 سالگی هم شفا بخش بودند! راستی کسی چه میداند شاید اگر این مسیر دیوانه وار 30 ساله متفاوت می بود ؛ شفا بخش هم بودند! هر چند که منطق عشق ؛ دیوانگی است. در یک کلام عالی بود از بی قراری بوسه تمرینی تا آرزوی سه شنبه عزیز ؛ از گل مژه تا معده درد. کاش بیشتر مراقب هم و مراقب معصومیت کودکان خود باشیم.