آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | گروه جارچی درباره نمایش شپش: به آگاهی می رسانیم با توجه به تمام شدن بلیت های امروز، جمعه خرید بلیت
S3 : 20:59:17 | com/org
گروه جارچی  
درباره نمایش شپش i
به آگاهی می رسانیم با توجه به تمام شدن بلیت های امروز، جمعه خرید بلیت خارج از ظرفیت این نمایش هم اکنون در سایت تیوال و گیشه تئاترمستقل تهران آغاز شد.

گفتنی است یکشنبه ۱۴ مرداد ماه اجرای پایانی نمایش"شپش" می باشد و دیگر تمدید نخواهد شد.
محمد لهاک، میترا و عاطفه گندم آبادی این را خواندند
علی ژیان این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید