تیوال | سارا توکلی خالدی درباره نمایش یک روز تابستانی: وقتی که نمایش تموم شد به نظرم خوب نیومد اما بعد از
S2 : 03:03:54
وقتی که نمایش تموم شد به نظرم خوب نیومد اما بعد از چند ساعت که دوباره بهش فکر کردم، فهمیدم که چقدر جذاب بود. دیالوگهایی ساده و خنده دار ولی بسیار عمیق و مفهومی. کارگردانی و بازی فوق العاده پارسا پیروزفر.
در آخر میشه گفت یه نمایش تمیز، مفهومی و زیبا که بی مناسبت با حال و روز آدمهای جامعمون نیست.

تو زندگی خودتو دوست نداری ولی من خود زندگی رو دوست ندارم.