تیوال | فرزاد درباره نمایش خاموشی دریا: ‏در جواب اینهمه زیبایی و اینهمه غذای خوشمزه تصادفاً
S2 : 03:27:26
فرزاد
درباره نمایش خاموشی دریا i
‏در جواب اینهمه زیبایی و اینهمه غذای خوشمزه تصادفاً به یاد خدا افتادم...
حیف که خیلی وقته مُرده و نمی‌تونه اینهمه زیبایی رو ببینه... می دونید آخرین بار وقتی به یاد خدا افتادم که دوازده سالم بود... میزی شبیه به این رو مادرم چیده بود ایمان عجیبی توی من شروع به رشد کرد! درست وقتی که چشمم به اون میز افتاد!
متأسفانه دورهٔ ایمان مذهبی من خیلی کوتاه بود چون یک ساعت پای اون میز نشستیم و پدرم که قرار بود بیاد هرگز نیومد و مادرم دیگه به اون میز دست نزد... تا یک هفته شاهد گندیدن تمام اون زیبایی‌ها بودم!
پدرم خودشو توی رودخونه غرق کرده بود!
خیلی تاثیر گذار بود
۱۹ مرداد ۱۳۹۷
حقیقتا یک اجرای بی نظیر و بی نقص بود.
۱۹ مرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید