تیوال | سحرناز قاسم نژاد درباره نمایش روزهای بی باران: توی زندگی همه ی ما همیشه یک نفر هست که باید با بی معطلی
S2 : 18:07:15
توی زندگی همه ی ما همیشه یک نفر هست که باید با بی معطلی بهش بگی:بله