تیوال | جهان درباره کارگاه فرم و نقد: تدریس اعتماد به نفس میخواد. خوب اعتماد به نفس هم میتونه
S3 : 16:26:07
جهان
درباره کارگاه فرم و نقد i
تدریس اعتماد به نفس میخواد.
خوب اعتماد به نفس هم میتونه ناشی از محبوبیت باشه ، مگه چیه ؟؟؟ !!!!!
:)
فرزاد، عاطفه گندم آبادی و فریمهر این را خواندند
محمد لهاک و دریا نوری این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید