آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | مریم درباره نمایش اعترافات چند تا بزرگوار: سوژه خوب، متن ضعیف، بازیها روی هم رفته نه چندان اثرگذار. سالن ایران
S3 : 15:29:01 | com/org
سوژه خوب، متن ضعیف، بازیها روی هم رفته نه چندان اثرگذار.

سالن ایران تماشا هم خیلی راه داره تا تبدیل بشه به سالن قابل قبول تیاتر.