آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | مریم شریفی درباره نمایش زهرماری: این نمایش رو باید دید باید با تمام جزئیات دید باید همین طور که میخندی
S3 : 22:49:45 | com/org
مریم شریفی (marymisi)
درباره نمایش زهرماری i
این نمایش رو باید دید باید با تمام جزئیات دید باید همین طور که میخندی با واقعیت تلخش هم گریه کنی باید چندین و چند بار ببینی و با تمام وجودت لذت ببری. پس تا دیر نشده از دست ندین.