تیوال | رامین غفرانی درباره نمایش فصل شکار بادبادک ها: ترکیب هنگ درام و اون ساز فلوت مانند که فکر میکنم دودوک
S3 : 01:15:39
ترکیب هنگ درام و اون ساز فلوت مانند که فکر میکنم دودوک بود بسیار دلنشین بود.
متن و اجرا هم بسیار خوب بود.
فقط متاسفانه نمایش با 35 دقیقه تاخیر شروع شد که ظاهرا به خاطر بی برنامگی در اجرای ساعت قبل این سالن بود.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید