تیوال | فرزاد درباره نمایش تناسخ ۳ تا ۳۵ تومن: سلام دوستان کسی دکلمه پرده سوم این نمایش رو داره؟
S2 : 07:08:57
سلام دوستان
کسی دکلمه پرده سوم این نمایش رو داره؟ راجع به عدالت خداوند
متن جالبی داشت
پیشاپیش ممنون
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید