تیوال | ستایش فضل الهی درباره فیلم تنگه ابوقریب: تنگه ابوقریب چقدر این فیلمو دوست داشتم.خیلی کم پیش
S3 : 17:33:00
تنگه ابوقریب

چقدر این فیلمو دوست داشتم.خیلی کم پیش میاد فیلمهای زمان جنگ رو دوست داشته باشم. بازی بانمک امیر جدیدی یکم تلخی فیلمو گرفت. چقدر از خودگذشتگی دیدیم.
کل فیلمو دوست داشتم با اینکه تلخ بود