تیوال | فرزاد درباره پرفورمنس آرت سیرکل: کاش یکم بیشتر توضیح میدادن راجع به این پرفورمنس ولی
S3 : 07:22:51
فرزاد
درباره پرفورمنس آرت سیرکل i
کاش یکم بیشتر توضیح میدادن راجع به این پرفورمنس
ولی متاسفانه انگار این کار نماینده اجرایی در فضای مجازی نداره
فقط نوشتن با توانایی فیزیکی و روانی بالا بیایید. دوستان سوال هم پرسیدن یعنی چی؟؟؟ جوابی ندادن
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید