تیوال | ساناز اسدی درباره نمایش فیل در تاریکی: یک اقتباس هوشمندانه از رمان مهم و تاثیرگذار قاسم هاشمی
S3 : 12:20:50
یک اقتباس هوشمندانه از رمان مهم و تاثیرگذار قاسم هاشمی نژاد با بازی‌های یک‌دست، دقیق و دلنشین و کارگردانی‌ای به‌جا و بدون حاشیه. خسته نباشید به این گروه عزیز.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید