کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مرجانه جعفریان: در آغوش هم بر پرتگاه زندگی ایستادیم و هر حادثه زخمی
S3 : 19:12:59 | com/org


در آغوش هم
بر پرتگاه زندگی
ایستادیم و
هر حادثه
زخمی نهاد بر پیکرهایمان !
اسیران باد....
و ما
خیره به جهان نگریستیم
با صورتهای حیران
که ردپای حسرتها
دلتنگی ها
نشدن ها
نداشتن ها
فریب ها
شکست ها
دروغ ها....
و گاه عشق
و ... دیدن ادامه ›› گاه پیروزی....
بر آن
رمزگذاری می شد...
و روزگار !
سرکش و وحشی
از ما عبور کرد....
آنگاه !
ابری شدیم
از خاطره
گنگ و دور و سرد ....
اینک !
در حافظه ی دستانمان
گاه
دیگری را احساس می کنیم
و عشق !
رقاصه ایست
عریان و خسته و بی پناه
که شبه گون
در بستر تنهایی مان
می رقصد....


#مرجانه


" صدای پای مرگ"

بعضی آدمها
با بودن شون
تشویق می کنند
به زندگی،امید،آینده
به اینکه به هیچ چیزی که دل نداره
هیچ وقت دلی نبندیم
هر لحظه تا کنار پرتگاه برویم
و سقوط ... دیدن ادامه ›› رو خوب یاد بگیرم

بعضی آدمها
ریسمان کهنه ایی هستند
که اعتماد کردن بهشون
خیلی رسیک بالایی داره
هر لحظه امکان پاره شدن اش
وجود داشته و داره
هر روز نازک تر میشند
و تمام عاشقانه های
محکوم به حبس ابد را
به کابوس مرگ دعوت می کنند

بعضی آدمها
به تشیع جنازه ی خاطرات می روند
تمام زنگ های شیطان را
آهسته به صدا در می آورند
تا هشدار مرگ خاموش را
خیلی زود به دیگران نشان بدهند.

#مجتبی
۰۵ شهریور ۱۳۹۷
سپاس دوستان خردمندم
۰۶ شهریور ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید