آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | نرگس افشاری درباره نمایش دیکتاتور عاشق: اجرای بازیگران عالی بود ولی متاسفانه طنز نمایش نامه بسیار بی ادبانه بو
S3 : 05:03:03 | com/org
اجرای بازیگران عالی بود ولی متاسفانه طنز نمایش نامه بسیار بی ادبانه بود .