تیوال | گروه همیاری درباره نمایش عند از مطالبه: خرید بلیت این نمایش با بازی مرتضی شاه کرم، الهه شه
S3 : 20:30:05
خرید بلیت این نمایش با بازی مرتضی شاه کرم، الهه شه پرست، حسام‌خلیل نژاد و... با ۲۰٪ تخفیف روزهای نخست از سه شنبه ۱۳ تا جمعه ۱۵ شهریورماه امروز ساعت ۱۰ آغاز خواهد شد.

محمد لهاک، مجید م و حسین فرهادی این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید