تیوال | گروه همیاری درباره نمایش فیل در تاریکی: خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از یکشنبه ۱۸ تا سه
S3 : 21:35:20
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از یکشنبه ۱۸ تا سه شنبه ۲۰ شهریور، به کارگردانی مهرداد مصطفوی و با بازی آیدین بهاری، پویا پورامین، امیر جنانی و.. فردا (جمعه) ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.
میترا و محمد لهاک این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید