تیوال | فرزاد درباره نمایش صد درصد: فقط آدمهای ضعیف به سرنوشت معتقدند، قسمت وجود نداره
S3 : 04:47:27
فرزاد
درباره نمایش صد درصد i
فقط آدمهای ضعیف به سرنوشت معتقدند، قسمت وجود نداره هیچ چیزی از قبل نوشته شده نیست حتی اگر نوشته شده هم باشه حتما قرار نیس که اتفاق بیفته
یه دیالوگ بود که ستاره پسیانی در مورد آینده به هوتن شکیبا گفت که نفهمیدمش. انقدر دوست دارم بفهممش که شاید یبار دیگ بخاطرش به دیدن نمایش برم. شما متوجهش شدین؟


آینده اون چیزیه که.................. ؟؟؟
۱۹ شهریور ۱۳۹۷
سلام میترا خانم ممنون از نظرتون
میدونید کجای نمایش بود؟ اوایل ؟ اواخر؟
چه صحنه ای بود؟
۱۹ شهریور ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید