تیوال | سعید رستمی درباره نمایش تو کجا بودی وقتی اوفلیا خودشو کشت؟: من امروز صبح نظر مساعدم رو درباره این نمایش خوب نوشتم
S3 : 20:08:02
من امروز صبح نظر مساعدم رو درباره این نمایش خوب نوشتم ولی اینجا نیست. چرا؟ :(
احتمالا مسئله غیر مترقبه ایی پیش آمده بوده ...!
۲۲ شهریور ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید