آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ماهان محمودیان درباره نمایش او: یه نمایش ناب که بیشتر روانشناختیه تا پلیسی.برای بنده که از نزدیک با بی
S3 : 23:00:02 | com/org
ماهان محمودیان
درباره نمایش او i
یه نمایش ناب که بیشتر روانشناختیه تا پلیسی.برای بنده که از نزدیک با بیماران اسکیزوفرنیا در گذشته سروکار داشتم شخصیتهای مجزای یک فرد که نشان از ازهم پاشیدگی هسته شخصیتی ذهنی در نمایش ملموس بود.اجرا دکور کدهای داستان و بازیها قابل تحسین بود. حتی نحوه ورود و خروج تماشاگر حساب شده بود و سالن جو سرد داستان رو بخوبی منتقل می کنه.مصاحبه جناب دادگر جالب بود .توصیه به گوش دادن این مصاحبه بعد دیدن نمایش میشه.