تیوال | حمیدرضا مرادی درباره نمایش فرایند: ( من فقط در رو باز کردم همین ) نمایشی به معنای کلمه
S3 : 06:28:32
( من فقط در رو باز کردم همین )
نمایشی به معنای کلمه تاتر
تاتر یعنی قرارداد کردن و شکستن آن قراردادها، تاتر یعنی داشتن یک تعادل اولیه وجود مانعی باعث برهم زدن این تعادل شده و تلاش برای رسیدن به تعادل و در اخر رسیدن به تعادل ثانویه
فرایند و کارگردان جوان و باهوش کار به خوبی و زیبایی از عهده اینکار برآمد
قصه تلخ به شکل درآوردن ها ، به یوغ بردن ها، استثمار کردن ها، تحقیر کردن ها، فشار آوردن ها، تجاوز به حقوق انسان ها، ظلم و استبداد و بی عدالتی و متهم و محکوم کردن ها، مظلومیت بی گناه ها و عدم توانایی و دفاع از حقوقشان و ...... که توسط حکومت و افراد وابسته به آن انجام میشود
چقدر این دوران ما شبیه آقای کا هستیم چقدر خودم رو تو آقای کا دیدم ، تو جامعه ای که نه امنیت داری نه مدافع حقوقت و نه گوشی برای شنیدن صدایت ، جامعه ای که روسای آن فقط نقاشی هستند و هیچو ... دیدن ادامه » وقت نیستند،
( در ) و استفاده از آن به نظرم جذاب ترین قسمت نمایش بود که به خوبی کنش ایجاد میکرد
قاب قرار گیری آقای کا در پایین ترین حد بسیار جذاب بود که بازیگر با بدن خود کمک شایانی کرد
انتنای نمایش که با خروج خانواده همراه است و رسیدن به تعادل ثانویه آقای کا بسیار بسیار جذاب بود
بازی بسیار خوب آقای ک باورپذیر و جذاب و خوب البته بازی همه بازیگران خوب و اندازه بود
طراحی های حرکت و نور و صحنه و .... خوب و عالی
خسته نباشید به این هوش و ذوق و خلاقیت