کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مرجانه جعفریان: داغدار این دل بیمار روح سرگشته,درونی خوار من و تو
S3 : 09:08:54 | com/org
داغدار این دل بیمار
روح سرگشته,درونی خوار
من و تو زندانی خویشیم
زخمی صدها هزاران دار
من و تو نسلی پر از حسرت
پا به زنجیر و تنی تبدار
گاه مدهوشیم و افیونی
از حماسه خالی و غمبار
گاه رقصان شعله ی میدان
پر ز فریادیم و سردمدار
ما هم آغاز و هم انجامیم
در تن خاموش این دیوار

#مرجانه
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید