تیوال | امیر درباره نمایش مینیمالیست هایی برای کودکی:
S2 : 11:34:54
کار خیلی ضعیفی بود
مهدی حسین مردی این را خواند
محمد لهاک، مهدی (آرش) رزمجو و میترا این را دوست دارند
خیلی ضعیف
۱۱ مهر ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید