کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | وحید دوربین درباره نمایش مزامزا: نمایش مزا مزا با بهره گیری از مسائل روز جامعه و طنز ظریف ش توانسته بود
S3 : 14:21:59 | com/org
وحید دوربین
درباره نمایش مزامزا i
نمایش مزا مزا با بهره گیری از مسائل روز جامعه و طنز ظریف ش توانسته بود وجوه دراماتیکش را برای مخاطب ملموس کند نمایش خوب و سرگرم کننده با بازی درجه یک سامان داربی