تیوال | امیر درباره نمایش پدرآن: با سلام خدمت دوستان امشب اجرای این نمایش رو دیدم خسته
S3 : 12:49:45
امیر
درباره نمایش پدرآن i
با سلام خدمت دوستان
امشب اجرای این نمایش رو دیدم خسته نباشید میگم به گروه نمایش و دعوت میکنم از دوستان تیوالی این اجرارو تماشاکنند و محدودیت سنی هم ندارد
اتفاقا منم کنجکاوم که ببینمش
۱۵ مهر ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید