تیوال | امیر درباره نمایش روایت سرکشی رخش رام رستم: دیشب اجرا رو دیدم در کل کار خوبی بود بخصوص‌ بازی خانوم
S2 : 12:47:57
دیشب اجرا رو دیدم در کل کار خوبی بود بخصوص‌ بازی خانوم زهرا مبهم خسته نباشید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید