کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | م.مه(میر سعید مولویان) درباره نمایش مده آ: یه گروه دوست داشتنی و با اندیشه اکثر عوامل این نمایش
S3 : 08:39:33 | com/org
یه گروه دوست داشتنی و با اندیشه
اکثر عوامل این نمایش رو به واسطه دانشگاه میشناسم.
کار هم کار برگزیده تیاتر دانشگاهی( تیاتر تجربه) بوده
چرا نباید دید این تیاترو؟
چون بلیطش ارزونه؟
چون دانشگاهیه؟
امید اینو دارم که بین این همه زرق و برق این بی حاشیه و دوست داشتنی نظرتونو جلب کنه.
با تعاریفی هم که محمد مساوات کرده(چون جنس تماشای تیاترشو دوست دارم) با هیجان انتظار فردارو میکشم که این کارو تماشا کنم.
امیدوارم چشمهای بیشتری به جمال این تیاتر ....
بقیشو فردا بعد تماشا عرض میکنم.
کاش خودتون رو به زودی رو صحنه ببینیم..❤
۲۵ مهر ۱۳۹۷
نظر لطف شماست
راستی ما امروز رفتیم و به خاطر شهادت اجرا نبود
و دو اینکه ساعت اجرا 17 شده و اجرای ساعت 21 گروه لغو شده
۲۵ مهر ۱۳۹۷
و من نیز
۲۶ مهر ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید