کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | کارین غریبیان درباره نمایش نقاشی اشر: تئاتری بسیار خوب با بازی های خوب که حتما پیشنهاد می شود که دیدنش را از
S3 : 04:39:47 | com/org
تئاتری بسیار خوب با بازی های خوب که حتما پیشنهاد می شود که دیدنش را از دست ندهید. متن نمایش هم خوب بود و تا آخر داستان بیننده را با خود همراه می کرد و با طنزی که داشت جذابیتش را زیاد تر می کرد. در ضمن قبل دیدن نمایش ، نقاشی های اشر ( نقاش هلندی ) را ببینید.