تیوال | میترا درباره فیلم مغزهای کوچک زنگ زده: بازی نوید محمدزاده خوب بود و کارگردانی هم خوب و روان
S3 : 16:57:04
بازی نوید محمدزاده خوب بود و کارگردانی هم خوب و روان بود.
بقیشو خیلی نفهمیدم!!!
اصلا که چی؟؟؟

بیرون رفتن مردم از سالن سینما وسط پخش فیلم بنظرم حامل یه پیام مهمیه!

۵/۱۰

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید