تیوال | گروه همیاری درباره نمایش دلقکهای غمگین: خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از یکشنبه ۱۳ تا جمعه
S3 : 22:10:32
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از یکشنبه ۱۳ تا جمعه ۱۸ آبان، به کارگردانی مانلی حسین پور و با بازی سروش طاهری، آرش تبریزی، حامد نظامی، مانلی حسین پور و ...، آغاز شد.
محمد لهاک این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید