تیوال | اخلاقی درباره فیلم لس آنجلس تهران: سخیف ترین و بی محتواترین فیلمی که در عمرم دیدم. کوچکترین
S2 : 07:09:25
سخیف ترین و بی محتواترین فیلمی که در عمرم دیدم. کوچکترین صحنه خنده داری هم نداشت که بگی اقلا رفتم بخندم. مناسب در حد مهد کودک!
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید