تیوال | مهران53 درباره نمایش روز پزشک: کار دلنشینی بود بازیگر نقش بیمار ارتباط فوق العاده
S2 : 18:18:56
مهران53
درباره نمایش روز پزشک i
کار دلنشینی بود

بازیگر نقش بیمار ارتباط فوق العاده ای برقرار می کرد. در نقش غرق بود.

به طور کلی بازی ها قابل باور و تنیده در بازیگران بود

استفاده بهینه ای از سالن کوچک و امکانات محدود طراحی صحنه شده بود


امیرمسعود فدائی، میترا و مریم زارعی این را خواندند
فرزاد جعفریان، فرزام رنجبر و جهان این را دوست دارند
ممنونم
۱۲ آبان ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید