کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | امیر درباره نمایش سیزیف: یک نمایش عالی و تمام‌عیار . پر از نقاط قوت بارز . طراحی صحنه،طراحی نور
S3 : 15:04:05 | com/org
امیر
درباره نمایش سیزیف i
یک نمایش عالی و تمام‌عیار . پر از نقاط قوت بارز . طراحی صحنه،طراحی نور ، گریم عالی ، نوشته متن و کارگردانی فوق‌العاده، بازی خانم مهدخت مولایی عالی عالی ..... اما ...... چیزی که از همه این موارد فوق‌العاده‌تر و چشمگیرتر بود بازی بی‌نظیر و بی‌نقص و تاثیرگذار آقای اسماعیل گرجی بود. استفاده‌ای که ایشان از بدن،گفتار و صدا ، و حتی از چشمانشان کردند طعم واقعی تئاتر فاخر را به من چشاند . تا مدتی بعد از پایان نمایش گیج بودم و محو بازی آقای گرجی ، انرژی فوق‌العاده و خالصی که روی صحنه خرج کردند و همه‌وهمه لحظه‌های بازیگری ایشان ناب و درست‌وحسابی بود . از تمام عوامل سپاسگزارم ، خصوصا از آقای گرجی . با تمام وجود آرزوی موفقیت روزافزون برایشان دارم .
آقای گرجی پرتوان باشید و بدرخشید