تیوال | Leon S. Kennedy درباره نمایش دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟: اپیزودِ پایانی که چراغهای سمتِ تماشاچی ها هم روشن گشت
S2 : 06:43:43
اپیزودِ پایانی که چراغهای سمتِ تماشاچی ها هم روشن گشت و نمایش، تقریبن فرمِ تعاملی به خود گرفت را دوست نداشتم؛ ای کاش پایانِ ((دقیقن ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟)) همچون آغازش تکان دهنده، نفس گیر و میخکوب کننده بود.
امیرمسعود فدائی، محمدرضا اهورایی و محمد لهاک این را خواندند
r 0 y a و زهره مقدم این را دوست دارند
موافقم
۱۹ آبان ۱۳۹۷
از دیدِ من، چیزی که نوشته ام از جذابیت نمایش نمی کاهد؛ اما چون شما فرمودید، چَشم!
۲۳ اردیبهشت
آره منم تعاملی اش اذیتم کرد
۲۲ تیر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید