کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | گروه همیاری درباره نمایش به صرف شام، بدون شیرینی: خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، سه شنبه ۲۲ و چهارشنبه
S3 : 10:39:43 | com/org
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، سه شنبه ۲۲ و چهارشنبه ۲۳ آبان، به کارگردانی سید صالح علوی‌زاده، نویسندگی و بازی سید علی میری، آغاز شد.
محمد لهاک این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید