تیوال | گروه همیاری درباره نمایش روز پزشک: خرید بلیت روزهای پایانی این نمایش، از دوشنبه ۲۱ تا
S2 : 06:09:04
خرید بلیت روزهای پایانی این نمایش، از دوشنبه ۲۱ تا چهارشنبه ۲۳ آبان، به نویسندگی، کارگردانی فرزام رنجبر و با بازی امیر نوروزی، مهناز ذبیحی، غزل شجاعی، آغاز شد.
محمد لهاک و مهدی (آرش) رزمجو این را خواندند
فرزام رنجبر و aynaz.f این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید