تیوال | امیر درباره نمایش به صرف شام، بدون شیرینی: یک کار خوب ولذت بخش، خسته نباشی آقای علی میری از متن
S3 : 11:34:25
یک کار خوب ولذت بخش، خسته نباشی آقای علی میری
از متن نمایش و بازی خوبتون لذت بردم ممنون
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید