تیوال | امیر درباره نمایش به صرف شام، بدون شیرینی: یک کار خوب ولذت بخش، خسته نباشی آقای علی میری از متن
S2 : 12:13:51
یک کار خوب ولذت بخش، خسته نباشی آقای علی میری
از متن نمایش و بازی خوبتون لذت بردم ممنون
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید