تیوال | نوید راد درباره نمایش روز پزشک: نمایش خیلی خوبی بود. واقعا لذت برم. آقای امیر نوروزی
S2 : 06:00:31
نمایش خیلی خوبی بود. واقعا لذت برم.
آقای امیر نوروزی و مخصوصا بازیگر نقش بیمار فوق العاده بودند.
نگه داشتن حد شوخی در شوخی های ریز و زیرپوستی از نقاط قوت نمایش بود.
ممنونم از نظرتون.
۲۳ آبان ۱۳۹۷
خیلی خیلی خوب بود.
۲۳ آبان ۱۳۹۷
انصافا هر سه تا خوب بودن
من هم خیلی خیلی دوست داشتم
۲۳ آبان ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید