تیوال | محمدرضا کاظمی درباره فیلم غریبه‌های تمام و کمال: با توجه به دیالوگ های فیلم قطعاً با سانسور مواجه هست
S3 : 20:56:13
با توجه به دیالوگ های فیلم قطعاً با سانسور مواجه هست درسته؟
نه...اگه لازم باشه ترجمه نمیکنن یا پاستوریزه ترجمه میکنن زیرنویسش رو....خوشبختانه درین مورد البته،عالمان اخلاق و باتربیت‌ها صرفا به زبان فارسی حساسیت دارن و حتی به انگلیسی هم هر چه گفته بشه هر چقدر کش‌دار! باشه هم مشکلی ندارند...این که زبانش ایتالیایی ... دیدن ادامه » هست و اصلا مشکلی نیست
۲۷ آبان ۱۳۹۷
فیلم ها در باشگاه فیلم ها متفاوت اکران می شوند و اگر فیلمی بخواهد دچار سانسور شود اکران نخواهد شد
۲۹ آبان ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید