کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | ناهید درباره نمایش سیزیف: فراموش نکنیم توی این نمایش نقش زن خیلی بد قلق بود.
S3 : 14:38:54 | com/org
ناهید
درباره نمایش سیزیف i
فراموش نکنیم توی این نمایش نقش زن خیلی بد قلق بود. یعنی نقش مرد باز جای فرار داشت واسه بازیگر ولی نقش زن خیلی سخت و پیچیده بود. خیلی محتمل بود تبدیل به یه نقش پوچ و تصنعی بشه. به نظرم همون میزان که خانم مولایی باید قدردان کارگردان باشه برای این اطمینانی که بهشون شده، کارگردان هم باید قدر این بازیگر عالی رو بدونه.