تیوال | محمد کارامد درباره فیلم غریبه‌های تمام و کمال: اگر کسی این فیلم رو ندیده دچار خسران بزرگی شده و تا
S3 : 09:38:30
اگر کسی این فیلم رو ندیده دچار خسران بزرگی شده و تا دیر نشده به جبران مافات بپردازه . فقط همینو میتونم بگم