تیوال | sirena درباره جشنواره انجمن حمایت از کودکان کار (دوره بیست و پنجم): امروز در جشنواره بودم ..از پارسال بسیار بهتر بود همه
S3 : 18:52:06
امروز در جشنواره بودم ..از پارسال بسیار بهتر بود همه چی هم محل جشنواره و هم چیدمان غرفه ها
امیرمسعود فدائی و زهره مقدم این را خواندند
امیر، رضا غیوری، مارال عظیمی و sirena این را دوست دارند
از مجموعه تیوال کمال تشکر رو دارم بابت حمایت از اینگونه انجمن. ها، برنامه اجراشده خیلی پر انرژی بود و افراد شرکت کننده با عشق خدمت رسانی میکردند
۱۰ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید