تیوال | سارا امینی درباره نمایش مرگ در می‌زند: "مرگ در میزند "روایت مردی ست که به یکباره
S2 : 21:14:13
"مرگ در میزند "روایت مردی ست که به یکباره با مرگ در کالبد یک انسان مواجهه میگردد!
نمایش نگاه جالب وودی آلن را به مقوله ی مرگ دارد!اینکه مرگ در ذهن آدمیزاد همیشه چیزی مرموز و ترسناک است ولی به خوبی در نمایش دیدیم که مردی که مرگ به سراغش آمده بود از دیدن مرگ در قالب یک انسان به خنده افتاد و گفت مارو گرفتی؟!
نکته ی جالبی که به ظرافت در نمایش به آن اشاره شد هنگامی بود که مرد و مرگ با هم ورق بازی میکردند و مرگ آشکارا تقلب میکرد و برگه ها را یواشکی مثل بچه ها زیر زیرکی نگاه میکرد نشان میدهد که مرگ برخالاف تصور انسان که مضمونی پیچیده و اسرار آمیز و پرابهام است به سادگی از پس یک ورق بازی کردن بر نمی آید و تلنگر جانانه ای ست به بت ترسناکی که انسان از مرگ در ذهنش خود ساخته است!صحنه ی آخر نمایش هم در نوع خود تصدیقی بود بر این نهیب وودی آلن که در سرتاسر نمایش ... دیدن ادامه » به خوبی حس میشد! که به یکباره مرد که از مواجهه با مرگ به شدت ترسیده بود کم کم ترسش فرو ریخت و در چند جا حتی مرگ را به سخره میگرفت و حتی در اپیزود آخر انقدر با مرگ اخت شده بود که با فراق بال با چتر سیاه مرگ بازی میکرد!
بازی ها مجموعا روان و قابل قبول بود در جاهایی چه بهتر می بود اگر قوی تر ارائه میشد!
طراحی صحنه با توجهه به فضای بسیار اندک سالن مکتب تهران ،مجال ارائه ی بهتری را هم نمیداد!
چنانچه زمان نمایش کمی بیشتر و دیالوگها کمی بیشتر بود فکر میکنم تأثیر گذاری بیشتری بر مخاطب را شاهد بودیم
خسته نباشید میگم به عوامل اجرایی نمایش
مجموعأ خوب بود
ببینید و حمایت کنید