آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | مرضیه سیاوش کیا درباره فیلم مغزهای کوچک زنگ زده: دمت گرد آقا هومن مستعد دوبار دیدمش حتی گه از شهر خدا الهام گرتفی بازم
S3 : 20:14:17 | com/org
دمت گرد آقا هومن مستعد
دوبار دیدمش حتی گه از شهر خدا الهام گرتفی بازم ایرانیزه اش کردی و اینو تو سینمای ما خیلی لازمش داریم
خدا قوت
امیرمسعود فدائی، رضا بولو و میترا این را خواندند
مریم زارعی، امیر و عبدالوحید صفری این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید