تیوال | گروه همیاری درباره نمایش طناب: به آگاهی می‌رساند پیرو درخواست‌های مخاطبان محترم
S3 : 23:00:24
به آگاهی می‌رساند پیرو درخواست‌های مخاطبان محترم و با موافقت برگزارکنندگان محترم، همینک امکان خرید بلیت این نمایش با تخفیف دانشجویی به صورت اینترنتی برای روزهای شنبه تا سه‌شنبه با کد تخفیف دانشجویی tiwallstudents از تیوال فراهم شد.
امیر سلیمی این را خواند
Mst_m و زهره مقدم این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید