کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | زهرا قوامی شهیدی درباره فیلم بمب، یک عاشقانه: برای من فیلم لطیف و دلچسبی بود، با اینکه به روزهای جنگ برمی گشت، ولی و
S3 : 23:49:36 | com/org
برای من فیلم لطیف و دلچسبی بود، با اینکه به روزهای جنگ برمی گشت، ولی وقتی تموم شد با حس خوبی از سالن بیرون اومدم. توجه به جزییات صحنه ها خیلی عالی بود، حتی تلویزیون روشن پشت سر میترا( شاید اگر اشتباه نکنم برنامه دیدنیها بود) و یا نوع کاغذی که پسرک فیلم نامه اش رو رویش نوشت. بازی ها خیلی خوب بود و آهنگ فیلم رو دوست داشتم.
پیمان علیزاده، امیر، mfarahmand، Leon S. Kennedy و مریم زارعی این را خواندند
سمانه زارعی، میترا و مریم این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید