کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | گروه همیاری درباره نمایش هار: خرید بلیت روزهای پایانی این نمایش،یکشنبه ۲۵ و سه شنبه ۲۷ آذر، به کارگر
S3 : 18:04:07 | com/org
خرید بلیت روزهای پایانی این نمایش،یکشنبه ۲۵ و سه شنبه ۲۷ آذر، به کارگردانی حسین پوریانی فر و با بازی علیرضا آشوری، سپندار اعلم، میلاد افواج، مرصاد بورقان، متین حبیبیان و ... آغاز شد.