کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | الناز نجباء درباره نمایش زندگی در تیاتر: سلام یعنی فوق العاده بود. حالمون رو خوب کردید و روزمون رو ساختید. به
S3 : 17:09:08 | com/org
سلام
یعنی فوق العاده بود. حالمون رو خوب کردید و روزمون رو ساختید. به قدری دیشب بهم چسبید این تئاتر که نگو. آخه چه قدر یه بازیگر می تونه خوب باشه. چه قدر می تونه انعطاف و تمرکز احساسی و شکلی داشته باشه. واقعاً ممنون