تیوال | arash parsapor درباره نمایش تیمون آتنی:
S3 : 06:57:57
بدترین خروجی از بهترین ایده.
همین رو میتونم بگم.
و البته بازی بازیگران عالی بود.این رو نمیتونم منکر بشم
۲۸ آذر ۱۳۹۷
دقیقا درست گفتی... حیف این ایده.... حیف این بازی ها.....
۲۸ آذر ۱۳۹۷
واقعا به بدترین شکل اجرا شد
۲۸ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید